Barentainde kino/ alla hjärtans dag igår

Watashi wa kino sutekina barentainde o shimashita 😍.
Watashi wa yakimasu hato- gata chokoretto keki. Watashi tachi taberu motto okashi. Chokoretto keiki , ben and Jerry aisukurimu to chokoretto kokoro. 

Jag hade en fin alla hjärtans dag igår. Jag bakade en hjärtformad  choklad kaka. Vi åt mycket sötsaker. Chokladkaka, ben and Jerry glass och choklad hjärtan. 
(null)

allmännt | | Kommentera |

Kugi / naglar

Kyo watashi wa kugi de yatta . Totemo i / idag gjorde jag vid naglarna. Så fina 

(null)

Nöje | | Kommentera |

Enjeru to akuma/ änglar och demoner

Sujitsukan hatsunetsu shita. Kyo watashi wa shin’ nysei to isshodeshita. Senshoku shita to piku o kiru . 
Mitmeru enjeru to akuma yugata ni. 

Haft feber i flera dagar. Idag har jag varit hos frissan. Fick färgat utväxten och klippt topparna. Kollat på änglar och demoner under kvällen. 

(null)

allmännt | | Kommentera |
Upp